Dermatologie a svrab

Dermatologie a svrab

Dermatologie je lékařským oborem, který se zabývá léčbou různých onemocnění kůže. Některá jsou méně závažná a jiná více. Mezi závažné onemocnění se řadí i svrab. Jedná se o poškození kůže parazitem. Toto onemocnění je přenosné. Svrab je svědivé onemocnění a vyskytuje se většinou tam, kde je předpoklad většího pohybu lidí a nízké úrovně hygieny. Může se tedy objevovat ve věznicích, v uprchlických táborech a podobně. Mezi hlavní rizika nákazy této nemoci patří kontakt s již nakaženou osobou. Dalším faktorem je nízká úroveň hygieny a také pobyt v místech a zařízeních, kde se vyskytuje mnoho lidí. Inkubační doba onemocnění je měsíc až měsíc a půl. Hlavním a také prvním projevem nemoci je silné intenzivní svědění kůže. Většinou se dostavuje v noci. Léčbou svrabu se zabývá dermatologie. Při léčbě je nutné zlikvidovat parazity, zhojit kožní léze a zavést hygienická opatření, která mají za úkol zamezit případnému dalšímu šíření svrabu.

Dermatologie a vyrážky

Dermatologie a vyrážky

Vyrážky jsou onemocnění, jejichž prevencí, léčbou a studiem se zabývá dermatologie. Vyrážky mohou být různých typů. Existují vyrážky, které jsou méně závažné a snadno léčitelné a naproti tomu existují vyrážky, jejichž léčba je velice složitá. Vyrážka se může objevit na celém těle, ale také se může objevovat lokálně. Vyrážky mohou mít podobu drobných červených skvrn, pupínků, nebo hrbolů a puchýřů. Mohou se na těle vyskytovat skupinově – většinou jsou seskupeny do různého tvaru, nebo také jednotlivě. Z těchto pupínků, skvrn a hrbolků můžou později vznikat strupy a šupinky, po kterých může na kůži po zhojení zůstat jizva. Některé vyrážky mohou být způsobeny také léky. Například antibiotika mohou způsobovat alergické reakce ve formě vyrážky. Každá vyrážka se léčí jiným způsobem. Avšak pro všechny typy platí, že léčba kortikoidy se volí až jako poslední řešení. Pokud vás tedy nějaká vyrážka trápí, tak se poraďte s dermatologem.

Proleženiny

Proleženiny

Proleženiny jsou onemocněním kůže, kterým se zabývá dermatologie. Jedná se o různě rozsáhlé rány, které vznikají hlavně u těch lidí, kteří se dlouhodobě léčí na lůžku. Proleženiny jsou vyvolané místním tlakem na kůži. Většinou vznikají tam, kde je malá vrstva svalové a tukové tkáně. Proleženiny se špatně hojí a jejich léčba je velice komplikovaná a svízelná. Musí se eliminovat tlak na kůži, bojovat proti vzniklé infekci, odstranit bolest. Proleženiny mívají různé příznaky a jsou rozděleny podle závažnosti do čtyř skupin. U prvního stupně se objevují otoky a zčervenání kůže v místě tlaku. Druhý stupeň je již závažnější. Na postiženém místě vznikají puchýře. Pokožka je oteklá, namodralá a zatvrdlá. U třetího stupně dochází k odumírání tkáně mezi pokožkou a kostí. Čtvrtý stupeň proleženin je nejzávažnější. V tomto případě sahají proleženiny až na kost a může docházet k infekčnímu zánětu kostí a kloubů.

Albinismus

Albinismus

Albinismus je onemocnění kůže, které je velice vzácné. Spadá pod lékařský obor dermatologie. Albinismus se vyznačuje chybějícím pigmentem melaninu v těle. Pigment je barevná látka, kterou obsahují buňky v těle. Čím více pigmentu je v buňkách obsaženo, tím je pleť tmavší. Rizikovým faktorem u albinismu je dědičnost. Postižený gen se v rodokmenu dále přenáší. Příznakem albinismu je nepřítomnost melaninu, což je pigment, který má v těle velice důležitou funkci. Melanin hlavně brání ultrafialovým paprskům ze slunečního záření, aby pronikaly hlouběji do kůže. Nepřítomnost melaninu se projevuje změnou barvy kůže. Vlasy i chlupy mají bílou barvu, oči mají baru červenou. Dalším příznakem je také snížená zraková ostrost, šilhání, porucha trojrozměrného vidění a další zrakové poruchy. Lidé by se tedy měli vyhýbat přímému a častému slunečnímu záření. Na albinismus neexistuje žádná léčba.

Dermatologie – kožní nádory

Kožní nádory patří mezi onemocnění kůže a léčí je dermatologie. Kožních nádorů existuje několik typů, které se liší výskytem, vzhledem, agresivitou, ale i prognózou. Nádory kůže bývají velice časté a jejich výskyt stále vzrůstá. Nebezpečné je hlavně výrazné sluneční záření, ale také častá návštěva solárií. Nádory kůže se mohou objevit kdekoliv na kůži a také v jakémkoliv věku. Existuje mnoho rizikových faktorů. Velká pravděpodobnost vzniku nádoru kůže je v případě, že se vyskytl i u vašeho pokrevního příbuzného. Dalším faktorem je fototyp. Lidé se světlou pletí a světlými vlasy jsou ohroženi více, než tmavovlasí. Nejvýznamnějším faktorem je sluneční záření. Dalším rizikovým faktorem jsou také znaménka na kůži. Všímat bychom si měli hlavně těch znamének, které mění svou velikost a tvar. Dermatologie léčí kožní nádory tak, že jejich ložisko vyřízne. Dále může probíhat také ozařování – chemoterapie a radioterapie.

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie je medicínský obor, ve kterém jsou spojena dvě lékařská odvětví: dermatologie a venerologie. Dermatologie se zabývá studiem a léčením kožních chorob. Dále řeší také korektivní problémy, jako jsou kosmetické defekty či jizvy. Venerologie je obor, který se zabývá prevencí, léčbou a studiem pohlavních chorob. Specialisté z těchto dvou odvětví obvykle podstupují atestaci z oboru, který se nazývá dermatovenerologie, který spojuje dermatologii i venerologii. Toto spojení je logické, protože u většiny pohlavních chorob se vyskytují kožní projevy. Venerologická onemocnění jsou v dnešní době léčena také ve spolupráci s infekčním lékařstvím. Dermatovenerologie musí také v mnoha případech spolupracovat s hygienickými stanicemi, protože většina pohlavních chorob podléhá povinnému hlášení. V těchto případech musí být vyšetřeny také všechny sexuální kontakty, které pacient měl.

Dermatologie a lupénka

Dermatologie a lupénka

Lupénka je nejčastějším kožním onemocněním, kterým se dermatologie zabývá. Není nebezpečná, ale zato je pořádně nepříjemná a nemocnému tak může pořádně znepříjemnit život. Vznik lupénky není zcela známý. Lupénka může mít akutní průběh, kdy po léčbě odezní, ale také se může vyskytovat ve formě chronické. Lupénka se objevuje na různých místech těla, mimo ta, která jsou vystavena tlaku. Lupenkou většinou onemocní ti, co k tomu mají genetické dispozice. Další možnou příčinou vzniku lupénky může být virus, bakterie, stres a v neposlední řadě i hormonální změna. Existuje několik typů lupénky. Ty se mohou lišit svým průběhem, projevy a také svou lokalizací. Léčba lupénky je závislá na rozsahu postižení a na jeho charakteru. Dermatologie léčí lupénku většinou mastmi s obsahem kortikoidů, tedy pokud se jedná o lokální projevy lupénky. V případě postižení celého těla se podávají cytostatika a retinoidy.

Dermatologie a leukoplakie

Dermatologie a leukoplakie

Dalším onemocněním, kterým se dermatologie zabývá, je leukoplakie. Jedná se o onemocnění kůže, při kterém se na povrchu objevují bílé povlaky. Nejčastěji se objevuje na sliznicích. Mohou být postiženy sliznice dutiny ústní, zevního genitálu, ale také sliznice močového měchýře a podobně. Příznakem leukoplakie je i nadměrné rohovatění kůže a její zesilování. Mezi rizikové faktory leukoplakie patří kouření a alkohol. Dalším rizikem je i kvasinková infekce, která se také snadno přenáší mezi osobami. Také chronické dráždění sliznice, nebo chronické infekce uvnitř dutiny ústní mohou být rizikovým faktorem. Dermatologie léčí leukoplakii tím, že většinou podává antimykotika. Leukoplakie se dá dále léčit také kryoterapií nebo i chirurgicky, tedy plastikou postiženého místa. Někdy může u leukoplakií docházet k maligním změnám. To znamená, že bílé povlaky jsou přeměněny na zhoubný nádor.

Dermatologie a růže

Dermatologie a růže

Růže patří mezi onemocnění, které je velice nebezpečné. Jedná se o akutní infekční povrchové onemocnění kůže, kterým se zabývá dermatologie. Ve většině případů jsou původci bakterie z rodu streptokoků a také stafylokoků. Růže postihuje častěji ženy, nežli muže. Růže má krátkou inkubační dobu, většinou jen pár minut. V převážné většině případů postihuje růže kůži na dolních končetinách. Může však postihnout také obličej. Mezi příznaky a projevy růže patří například různě vysoké teploty, třes, zimnice. Tyto příznaky vznikají velmi náhle. Dalším příznakem je také nevolnost a zvracení. Mezi rizikové faktory růže patří například různé poranění kůže, řezné rány, škrábance a oděrky. Tyto faktory jsou rizikové hlavně pro ty, kteří mají oslabenou imunitu a také pro děti. Postižená kůže je zarudlá, červená, zteplalá a postižená oblast je také zvětšená otokem. Léčba růže se nejčastěji provádí nasazením antibiotik a většina růží se tak brzy vyléčí.

Dermatologie – úvod

Dermatologie – úvod

Dermatologie, nebo též dermatovenerologie je lékařský obor, který se specializuje na léčbu kožních onemocnění, na jejich diagnostiku a také na prevenci. Dermatologie se také zabývá léčbou pohlavně přenosných onemocnění. K nejčastějším kožním onemocněním patří vyrážky, ekzémy, zánětlivá onemocnění kůže, popáleniny a také k nim patří lupénka. Spolu s infekčním lékařstvím léčí dermatologie také pohlavně přenosné nemoci. Dermatologie pečuje také o pihy a o různé pigmentové skvrny. Mezi méně časté onemocnění patří onemocnění žil a nádory kůže. Mezi nejčastější vyšetření patří například kožní testy, stěry, biopsie kůže a dermatoskopie. Řada chorob, které postihují celý organismus, se projevují také na kůži a jsou rozpoznány právě na dermatovenerologii. Dermatologie řeší také problémy, jako jsou kosmetické defekty a jizvy. Do dermatologie patří také choroby vlasového porostu, nehtů a vousů.